O Parafii

Przed II wojna światową Pan Aleksander Janasz – właściciel dóbr Płochocin i Wolica, wyznaczył teren pod budowę osiedla przy stacji kolejowej.Na terenie Osiedla po stronie północnej wyznaczył plac pod budowę kościoła, szkoły, parku i rynku. Cały ten teren należał do parafii Rokitno.
Po wojnie w 1980 roku na terenie wyznaczonym na budowę kościoła zaczęto budować bloki mieszkalne.
Władze Archidiecezji Warszawskiej mając na uwadze rozwój osiedla Płochocin i odległość 4 km do kościoła w Rokitnie na początku 1982 zleciły ks.Proboszczowi Andrzejowi Janowskiemu prowadzenie starań w Urzędzie ds. Wyznań i Urzędzie Gminy Ożarów Maz., Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy z odpowiednim pismem Architektury o wyznaczenie terenu pod budowę kaplicy.
Po wielu perturbacjach , pokonano przeszkody ze strony władz świeckich i 6 czerwca 1983 uzyskano decyzje Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Maz na budowę kościoła i plebanii u zbiegu ulic Parkowej i Łąkowej.
Poświecenia placu pod budowę kościoła dokonał 13 maja 1984 J.E.Bp Jerzy Modzelewski.
Gdy w 1986 proboszczem parafii Rokitno został ks. Stanisław Drajczyk - Orionista - od razu przystąpił do budowy kościoła w Płochocinie, zgodnie z wola Ks Prymasa Józefa kard. Glempa.
Wmurowania i poświecenia kamienia węgielnego dokonał Bp. Władysław Miziołek 9 października 1990.
Dnia 15 czerwca 1993 Prymas Polski Józef kard Glemp specjalnym dekretem powołał do istnienia nasza parafie jako diecezjalna pod wezwaniem św.Wojciecha w Płochocinie.
Do parafii Płochocin należą następujące miejscowości:

  • Jozefów
  • Płochocin –Wieś
  • Płochocin Osiedle I, II, III
  • Płochocin SHR
  • Świecice Parcela
  • Wolica
  • Kouwin

Pierwszym Proboszczem nowo powstałej parafii został 27 czerwca 1993 diecezjalny ksiądz – Władysław Michalczyk, który z wielka ofiarnością i zaangażowaniem pełnił te posługę przez 17 lat.
Od 21 czerwca 2010 drugim proboszczem par.w Płochocinie został z woli J.Em.Kazimierza kard.Nycza Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego - Ks.Andrzej Otyszecki, który poza obowiązkami wikariusza pełnił w latach 2000-2010 funkcje diecezjalnego duszpasterza Służby Zdrowia w Archidiecezji Warszawskiej.

Comments are closed.