Sakrament Pokuty

spwiedzSakrament pokuty czyli i spowiedź udzielana jest:

W dni powszednie - 15 minut przed każdą mszą

W niedzielę - na każdej mszy