Chrzest

Chrzest SwiętySakrament Chrztu udzielany jest w każdą niedzielę miesiąca na mszy  o godz. 12.00

- Chrzest należy zgłosić najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem. Należy przy tym okazać akt urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego. W przypadku chrztu dzieci spoza parafii św. Wojciecha wymagana jest pisemna zgoda proboszcza z parafii, do której dziecko przynależy.

- Rodzicami chrzestnymi mogą być praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania. Powinni okazać stosowne zaświadczenie od proboszcza własnej parafii. Funkcji rodziców chrzestnych nie mogą pełnić osoby: – niepraktykujące;– pozostające w cywilnych związkach małżeńskich; – uczniowie objęci obowiązkiem katechezy, a nie uczestniczący w niej.

- Akt chrztu jest spisywany i podpisywany przez rodziców i rodziców chrzestnych po odbytej konferencji. W wyjątkowych wypadkach rodzice chrzestni spoza parafii mogą złożyć podpisy w dniu chrztu (20 min. przed chrztem).

Prosimy o punktualne przybycie na Mszę Świętą chrzcielną oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny. Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

W czasie chrztu zabrania się osobom postronnym przebywania w prezbiterium (dotyczy to zwłaszcza fotografów i operatorów kamer wideo). Fotografowanie i filmowanie należy uzgodnić w zakrystii przed chrztem.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony.